Category: ทั่วไป

Credit : Tomo Nogi / Unsplash ชาวไทยเชื้อสายจีนหลายคนน่าจะเคยชินกับการไหว้ “ตี่จู่เอี๊ย” ศาลเจ้าสีแดงที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นในวันพระจีน หรือการไหว้เคารพตามเทศกาลใหญ่ๆอยู่บ่อยครั้ง แต่หลายคนก็ยังมีคำถามว่า การไหว้เจ้าที่แบบไทยนั้นตามกับการไหว้เจ้าที่จีน หรือ “ตี่จู่เอี๊ย” อย่างไร การไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก? แล้วการไหว้ตี่จู่เอี้ยที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไรบ้าง? วันนี้เรารวบรวมคำตอบมาให้คุณแล้ว การไหว้ตี่จู่เอี๊ย หรือเทพเจ้าที่ชาวจีนนั้นนับถือกันว่าเป็นเทพที่อัญเชิญลงมาจากสวรรค์เพื่อคอยปกปักษ์รักษาบ้านของเราให้รอดพ้นจากภูตผีปีศาจและภัยอันตราย นอกจากนี้ยังเป็นเหมือนเทพที่คอยให้โชคและให้ลาภแก่ผู้ที่อาศัยอยู่อีกด้วย โดยมีความเชื่อว่าต้องว่าให้ติดกับพื้น เพื่อรับพลังจากพื้นโลกหรือแผ่นดิน โดยลักษณะของศาลเจ้าตี่จู่เอี๊ยนั้นมักจะมีตัวอักษรภาษาจีนสีทองเขียนอยู่บริเวณด้านหน้า ป้ายด้านบน หรือบริเวณเสาทั้งสองข้างของศาล ซึ่งคำนั้นล้วนมีความหมายที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ร่ำรวยเงินทอง เงินทองไหลมาเทมา การไหว้เจ้าที่ ตี่จู่เอี๊ย จุดธูปกี่ดอก? การไหว้ ตี่จู่เอี้ย หรือศาลเจ้าแบบจีนนั้น ต้องจุดธูป 5 หรือ…

Read more